הצטרפות למפלגת העבודה
1
 
2
 
3
 
4
 
5
הצטרפות למפלגת העבודה הישראלית כרוכה במילוי טופס אישי לכל מצטרפ/ת ובתשלום אישי. החברות תחודש באופן קלנדרי.
מחיר חברות במפלגת העבודה הוא 75 ₪ לשנה (למעט, חברות חברי מוסדות המפלגה, צעירות/צעירים וגמלאיות/גימלאים , המשלמים מחיר שונה).
דמי החבר יגבו באופן אוטומטי אחת לשנה לפי תאריך ההתפקדות הנוכחית.

בנוסף, ניתן להתפקד/להצטרף למפלגת העבודה באמצעות הורדה ומילוי טופס ידני ושליחתו בפקס או דואר. (שימו לב, ישנם שני טפסים למילוי ידני, התפקדות באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע בבנק- יש להוריד ולמלא את הרצוי בעבורך).
ניתן להפסיק את חברותכם במפלגה באמצעות פנייה לאגף המפקד בטלפון 03-7283606/7 או במייל: mifkad@havoda.org.il

המידע המועבר בטופס זה מאובטח בפרוטוקול SSL 256 bit כנדרש על ידי חברות האשראי.

תקנון מפקד וחברות
יש להכניס ת.ז. בת 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת)
לצרכי אבטחת מידע נא לחץ בשדה הבא
מפלגת העבודה הישראלית
לבירורים פנו לטלפון: 0765301816
או למייל mifkad@havoda.org.il