התפקדו למפלגת העבודה

למה להתפקד? כי רק כשמתפקדים משפיעים על הפוליטיקה מבפנים.

התפקדות למפלגת העבודה - טופס למילוי ידני

אם בחרת שלא להתפקד באמצעות האינטרנט את/ה מתבקש/ת להוריד
טופס למילוי ידני להתפקדות באמצעות כרטיס אשראי
או
טופס להתפקדות באמצעות הוראת קבע (יש לשלוח את הטופס חתום על ידי הבנק)
להדפיסו ולשלוח אותו לאחר מילוי כל הפרטים לכתובת: מפלגת העבודה, יגאל אלון 53, תל אביב, 67221 או באמצעות פקס 03-7283616