ועידת מפלגת העבודה

נא הקלד/י את מספר הפלאפון שלך
נא הקלד קוד אימות אשר נשלח אליך לטלפון הנייד ולמייל כפי שרשומים במערכת

מועמדות

מבקש בזאת להגיש מועמדותי בבחירות לתפקיד ציר/ת ועידה.

על פי תקנון הבחירות, מועמדותך משויכת לסניף בו הנך רשום/ה במפלגה.
מועמד/ת המעוניין/נת להציג מועמדות בסניף אחר, י/תוכל לעשות כן בהצגת פנייה רשמית לוועדת הבחירות.
הפנייה לוועדה דרך כתובת המייל veida10@havoda.org.il
בכל מקרה – יש להשלים את תהליך הרישום.

הבחירות לצירי הועידה יתקיימו בין התאריכים 24-30 ליוני 2018.
שמות כלל המועמדים יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגה
מועמד/ת המבק/ש לבטל מועמדותו יכול לעשות זו דרך פנייה לכתובת veida10@havoda.org.il.

אני מצהיר/ה בזאת כי אני מתחייב/ת לכבד את הוראות חוקת מפלגת העבודה הישראלית ולקיים הוראות מוסדותיה המוסמכים. וכן את תקנון הוועידה העשירית והוראות מוסדותיה. אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל ההערות בדף זה לפרטים נוספים על הבחירות - לחץ כאן

ההרשמה למועמדות לוועידה כרוכה בתשלום חד פעמי של 100 ₪ באמצעות כרטיס אשראי.
על פי תקנון הבחירות – תשלום זה יכול להיעשות על ידי המועמד/ת עצמו בלבד או בן/בת הזוג שלו בלבד.
מועמד/ת המעוניינ/ת לשלם בדרך אחרת – יוכל לפנות בבקשה לועדת הבחירות דרך כתובת המייל veida10@havoda.org.il

במידה ולמועמד/ת ובן/ת הזוג אין בנמצא כרטיס אשראי, תהא ועדת הבחירות מוסמכת לקבל אמצעי תשלום אחר, בהתאם לדין ובכפוף לבקשה שהוגשה אליהו על ידי המועמד/ת.
תשלום אגרת הבחירות על ידי חברי הקיבוצים תעשה על פי שיטת התשלום של חברי הקיבוצים בתקנון החברות.