בדיקת זכאות לקראת הוועידה העשירית

הנך מופיע/ ה בספר הבוחרים לוועידה העשירית.