בדיקת זכאות לקראת הוועידה העשירית

הנך מופיע/ ה בספר הבוחרים לוועידה העשירית.

ערעור ו/או עדכון פרטים יוגש באופן אישי ע"י החבר ו/או בא כוחו עד ולא יאוחר מיום 2.5.18 בשעה 17:00. יודגש כי לא יתקבלו ערעורים משותפים.
מייל ועדה: veida10@havoda.org.il